DJ Maraskaras

Nama DJ : DJ Maraskaras

Kg. Asal : Kg. Mompilis, Matunggong
Agama : Kristian
Bil. Dalam Keluarga : 3/9
Pendidikan : SK Matunggong, SMJK Lok Yuk Kudat, SMA Goshen Kota Marudu - Universiti Negeri Semarang Indonesia- Matktab Perguruan Kent Tuaran
Opsyen Pendidikan : B.Hons, Psikologi Bimbingan dan Kaunseling
Status : Berkahwin ( 3 orang anak )
Pekerjaan : Kaunselor Sepenuh Masa
Tempat Bertugas : SMK Pulau Banggi Kudat

 

 

 

 

 

 

 

Rungus.FM